Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Full Sitemap

There are 93 pages on this regional website