Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11
TESTIMONIESfor Ellel Nederland
De dicipel school, de lering van gods Geest heeft vertrouwen gegeven Hem leren kennen wie Hij is en wat Hij is ,Hij is onze Maker!.... Read More...
Ellel Nederland
Ellel Nederland
Wichmondseweg 19, 7223 LH Baak, Nederland

Tel:+31 575 441 452