Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Onze Visie en Missie

Onze Visie

Ellel Ministries is een internationale niet-denominale christelijke organisatie met de visie om de kerk de middelen te geven en ze uit te rusten door mensen te verwelkomen, hen te vertellen over het koninkrijk van God en diegenen die het nodig hebben te genezen.

Het Bijbelvers waarop de ministry is gebouwd is Lukas 9:11 waar Jezus de mensen verwelkomde, hen over het koninkrijk van God vertelde en diegenen die het nodig hadden genas. Dit zijn de drie elementen die het werk van Ellel Ministries tot stand brengen – mensen verwelkomen, hen onderwijzen over het leven in het koninkrijk van God en Gods genezing brengen in hun levens.

Onze Missie

Onze missie is om deze visie in de hele wereld te vervullen daar waar God de deuren opent en in overeenstemming met de Grote Opdracht van Jezus. Om wereldwijd in eenheid met het Lichaam van Christus samen te werken en zo de roeping van de kerk te vervullen: het koninkrijk van God proclameren door het goede nieuws te prediken, de gebroken harten te genezen en de gevangen vrij te zetten. We zijn daarom toegewijd aan evangelisatie, genezing, bevrijding, discipelschap en training.

De specifieke verzen waarop onze missie gebouwd is zijn:

Jezus  ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. 
Luke 9:11

De Geest van de Heer is op mij.  Hij heeft mij met zijn Geest gezalfd om goed nieuws te brengen aan nederige mensen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben, te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om mensen die vastzitten, uit hun gevangenis te halen. Om te vertellen dat het grote feestjaar van de Heer begonnen is. Om te zeggen dat de dag is gekomen dat onze God zijn vijanden zal straffen. Om alle mensen die verdrietig zijn, te troosten. Om alle mensen in Jeruzalem die treuren, weer blij te maken. Ze zullen geen as meer op hun hoofd hebben als teken van verdriet, maar een feestkroon. Ze zullen niet meer gebukt gaan onder verdriet, maar ze zullen blij zijn en feestvieren. Ze zullen worden genoemd: 'Eiken van rechtvaardigheid,' en: 'Bomen door de Heer geplant.' Zo zal Hij worden geëerd.

Ze zullen de oude puinhopen weer opbouwen tot steden. Wat vroeger werd verwoest, zullen ze weer opbouwen. Ze zullen de steden die in puin liggen, vernieuwen. Zelfs steden die eeuwenlang verwoest hebben gelegen, worden weer opgebouwd. Vreemdelingen zullen klaarstaan om voor jullie te werken. Ze zullen jullie vee voor jullie hoeden en op jullie akkers en in de wijngaarden werken. Maar jullie zullen priesters van de Heer worden genoemd, en dienaren van onze God. Jullie zullen leven van de rijkdommen die de volken hebben verzameld. Daarvan zullen jullie genieten. Eerst stonden jullie verschrikkelijk te schande. Maar dat zal jullie dubbel worden vergoed. Eerst werden jullie uitgelachen. Maar dan zullen jullie juichen over de buit. Jullie zullen alles  dubbel vergoed krijgen en voor altijd blij zijn.

Jesaja 61:1-7
Daarna riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij Zich. Hij gaf hun de macht over alle duivelse geesten en om ziekten te genezen. Toen stuurde Hij hen erop uit om de mensen over het Koninkrijk van God te gaan vertellen en de zieken te genezen. en en de zieken te genezen. 
Lukas 9:1-2
Toen kwam Jezus naar hen toe en zei, “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is." 
Matteüs 28:18-20
Zij moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Zij leren hun hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het Lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. 
Efeziërs 4:12
Wat je samen met veel andere mensen van mij hebt geleerd, moet jij weer leren aan betrouwbare mensen. Dan kunnen zij het zelf óók weer aan anderen leren.
2 Timoteüs 2:2