Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Privacy Policy

Privacyverklaring voor websites van Ellel Ministries Nederland

Onderdeel van Ellel Ministries International
 

Onze diensten en uw gegevens
Ellel Ministries Nederland legt gegevens vast die die nodig zijn om de diensten op onze website aan te bieden. We vragen niet naar en gebruiken niet meer gegevens dan nodig is om u een goede service te bieden. Dit betekent dat we alleen gegevens verwerken en bewaren met betrekking tot aankopen en ondersteuning met betrekking tot die aankopen en gegevens voor abonnementen op e-maildiensten. Elke verwerking van uw gegevens wordt alleen gedaan om de diensten of producten die u hebt gekocht of aangevraagd te leveren of uit te voeren.

We gaan zorgvuldig om met alle gegevens die we ontvangen van klanten of bezoekers van onze website. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en. Als gegevens niet langer nodig zijn, verwijderen we deze. We verstrekken (kopen/verhuren/delen) nooit adressenlijsten aan derden.

Gegevens betalingsverwerking
We gebruiken externe betalingsproviders om veilig met kaart- en betalingsverwerkingsgegevens om te gaan. We zien of slaan nooit creditcard- of betaalgegevens op. Andere gegevens worden alleen gebruikt om uw aankoop veilig te verwerken. We zijn wettelijk verplicht gegevens te bewaren met betrekking tot alle aankopen om belasting en btw over alle transacties te verantwoorden.

Back-up en gegevensopslag
Om administratieve redenen kunnen klantgegevens en gegevens voor e-mail abonnementen veilig worden opgeslagen bij externe serviceproviders buiten de EER (Europese Economische Ruimte). Dit wordt gedaan om een back-up van uw gegevens te bewaren voor zover dat nodig is om een ​​service aan u te kunnen blijven bieden.

E-mailservice
We sturen regelmatig e-mailnieuws en informatie-updates naar klanten die specifiek zijn geabonneerd op onze e-mailservice. Alle e-mails die door ons worden verzonden, worden duidelijk gemarkeerd als afkomstig van ons en bevatten duidelijke informatie over hoe u zich kunt afmelden voor de e-mailservice. Onze e-maildienst leveren wij u alleen op basis van aanmelding, dat wil zeggen met voorafgaande toestemming. Dit betekent dat u uw gegevens invoert op de pagina met het e-mailabonnement en ze naar ons toestuurt. Wij verzenden nooit ongevraagde e-mails met grote hoeveelheden (ook bekend als spam) naar e-mailadressen.

We kunnen e-mails sturen naar bestaande klanten of potentiële klanten die bij ons hebben geïnformeerd of geregistreerd met betrekking tot producten of services die rechtstreeks door ons worden geleverd.

Gegevensuitwisseling met partners
Wij delen geen commerciële of technische gegevens met onze partners, tenzij we specifiek uw voorafgaande goedkeuring hebben gevraagd en verkregen. Wanneer we om een ​​dergelijke goedkeuring vragen, zullen we altijd volledig aangeven hoe uw gegevens worden gebruikt en de gegevens alleen delen met partners die hun eigen privacy beleid uitvoeren in volledige overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies
Onze website gebruikt "cookies" om het gebruik bij te houden en het voor klanten mogelijk te maken aankopen en boekingen te doen via onze website. Deze cookies bevatten of verzenden geen persoonlijke, vertrouwelijke of financiële informatie, of enige andere informatie die kan worden gebruikt om individuele bezoekers of klanten die via onze website kopen te identificeren. Het staat u vrij om cookies te weigeren. Om puur technische redenen kan het zijn dat hierdoor aankopen op onze website verhinderd worden. Dit komt omdat anonieme cookies gewoonlijk worden gebruikt om de inhoud van winkelmanden van klanten tijdens het afrekenen te volgen. Deze faciliteit zorgt ervoor dat als u gaat betalen er zorgvuldig wordt vermeld welke items u heeft toegevoegd aan (of verwijderd uit) uw winkelmand.

Verzoeken van klanten
Als klant kunt u op elk moment (en kosteloos) de gegevens die we over u hebben opvragen - en u kunt ook vragen om dergelijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Houd er rekening mee dat als u om verwijdering van uw gegevens verzoekt, dit ons kan beletten verdere ondersteuning te bieden met betrekking tot uw eerdere aankopen.

Als u vragen heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@ellel.nl.

 

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 08 februari 2020.