Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11
Testimony
De dicipel school, de lering van gods Geest heeft vertrouwen gegeven Hem leren kennen wie Hij is en wat Hij is ,Hij is onze Maker!.... Read More...

Leaders Blogs

Blogs are a great way to read inspirational and relevant articles from Christian leaders. The following blogs are currently available from Ellel Ministries...
 

Peter Horrobin's Blog:

Visit Peter's Blog