Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Geloofsbasis

Onze Geloofsbasis

  • God is een Drie-éénheid.
  • God de Vader houdt van alle mensen.
  • God de Zoon, Jezus Christus, is Redder en Geneesheer, Koning en Heer.
  • God de Heilige Geest woont in Christenen en geeft de dynamische kracht waardoor zij in staat worden gesteld om de bediening van Christus voort te zetten.
  • De Bijbel is de door God geïnspireerde autoriteit in alle geloofszaken, leer en dagelijks leven, en is de basis voor onderwijs.