Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Voorgangers en Leiders

Een belangrijk onderdeel van de visie voor Ellel Ministries is om hulp te bieden aan de plaatselijke kerk door voorgangers en leiders aan te moedigen en bij te staan ​​in hun bediening om gelovigen gezonde en effectieve discipelen te zien worden, die zowel God eren als andere mensen naar Hem toetrekken.

De genezingsbediening wordt op verschillende manieren door de Heer gebruikt om de harten van mensen ontvankelijk te maken voor zijn Woord (zoals te zien is in de gelijkenis van de zaaier die zijn zaad op verschillende soorten grond strooit in Markus 4: 1-20). Wanneer de harde plekken worden verzacht en de rotsen en het onkruid worden verwijderd, kan Gods Woord ongehinderd ontvangen worden en leidt dit tot grotere vruchtbaarheid. Hierdoor ontstaat een gezonde kerk die effectief is in het verkondigen van het Koninkrijk van God en het brengen van Gods hoop en genezing aan mensen in nood.

We hebben ook een hart om voorgangers en leiders die in nood zijn te dienen. Veel leiders ervaren hun bediening als een eenzame plek en hebben niemand die hen kunnen helpen waar ze zich veilig kunnen voelen. Naast onze normale Healing Retreats heeft Ellel Ministries ook speciale bedieningsretraites in Schotland die hiervoor dienen.

De belangrijkste manieren waarop we kunnen helpen zijn: