Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

BEKIJK Video

 

Het verhaal van Ellel Ministries

Het begon met een auto

Het begon allemaal met een auto, een 1933 Alvis Speed 20 Sports Tourer en een Engelse jongeman met de naam Peter Horrobin die dol was op klassieke auto’s. Hij hield vooral van oude Alvis auto’s, maar kon zich niet voorstellen dat hij genoeg geld had om zelf een Alvis Speed 20 voor zichzelf te kopen. Tot op een glorieuze dag in 1970 toen een vriend van de Alvis Owners Club belde en vroeg: “Wil jij een Alvis Speed 20 voor £50 kopen?” Jazeker wilde hij dat!

Maar waarom was het zo goedkoop? Spijtig genoeg werd het eerst gestolen, toen in elkaar gereden, daarna vernield, toen in brand gestoken en uiteindelijk belandde het in de rivier de ‘Mersey’. De vriend redde het uit de rivier omdat hij de auto nog altijd voor z’n waarde zag, zelfs in zijn vernielde staat.

Peter was ongelooflijk blij om z’n eigen Alvis Speed 20 te kunnen kopen en begon alle stukjes eraf te halen tot alleen het chassis overbleef. Om ongeveer 4 uur ’s morgens, nadat hij een nachtje aan de auto had gewerkt, kwam hij tot de vreselijke ontdekking dat het chassis gebogen was. De auto zou nooit veilig kunnen rijden met een gebogen chassis dus begon Peter te denken dat hij deze geweldige oude auto nooit tot rijden zou kunnen brengen. Toen opeens, uit het niets, net toen hij tot dat vreselijk besef kwam, werd Peter zich bewust God die tegen hem sprak, daar in de garage.

Auto's of mensen?

Peter hoorde heel duidelijk de Heer zeggen: “Jij kan deze vernielde auto herstellen, maar ik kan gebroken levens herstellen. Welke is belangrijker? Gebroken auto’s of gebroken mensen?” Peter wilde antwoorden: “de auto!”, maar wist dat dit het verkeerde antwoord was. Zijn medelevend hart beantwoorde wat God aan het zeggen was en hij is het moment waarop God tegen hem zei: “Ik kan gebroken levens herstellen”, nooit vergeten.

Over de periode van de volgende tien jaar, runde hij zijn eigen uitgeverij en werd onder andere voorzitter van de lokale interkerkelijke gemeenschap. Als kind had Peter altijd al een roeping ervaren om God te dienen in de voltijdse bediening, maar om een of andere reden leek de Heer nooit een deur te openen.

Op een dag werd hij nog eens gebeld. De beller was nog een lid van de interkerkelijke gemeenschap, Zuster Aine. Ze had wat advies nodig. Een vrouw, die vreselijk van streek was, was naar haar toegekomen bij het ziekenhuis waar ze werkte. Zuster Aine wist niet hoe ze moest helpen. Peter ging akkoord om langs te komen maar de arme vrouw was zo aan het huilen dat ze niet kon spreken. Zowel Peter als Zuster Aine hadden geen idee wat het echte probleem was.

Terwijl ze baden, openbaarde God op wonderbaarlijke manier het precieze probleem van de vrouw. Ze was stomverbaasd. Ze konden effectief voor haar bidden. God bracht haar niet alleen Zijn genezende aanraking, maar ook de glorieuze zekerheid dat de Heer haar echt kende en dat Hij echt zorgde voor haar. Ze had de eerste stap van haar proces van genezing gezet.

Terwijl Peter naar huis reed die avond, merkte hij weer dat de Heer tegen hem sprak: “Ik wil dat je voor de rest van je leven genezing brengt aan diegenen die het nodig hebben en dat je andere mensen leert om hetzelfde te doen.” Op dat moment herinnerde hij zich de avond waarop God tegen hem sprak over de Alvis en opeens begon alles op z’n plek te vallen. Het was dezelfde stem. De roeping van God was onmiskenbaar.

Ben je bereidwillig?

Peter begon over de visie die God gegeven had te bidden maar liep al meteen tegen een probleem. Hij kon niet bidden! Het voelde net alsof de hemel opeen de deuren had gesloten en dat gebed niet meer mogelijk was. Na enige tijd van frustratie, kwam hij aan het einde van zijn eigen inspanningen en hij hoorde op dat moment een klein stil stemmetje van de Vader die zei: “Voordat ik je laat bidden voor deze visie moet je weten dat als je kiest om te wandelen in gehoorzaamheid, gaat het je alles wat je hebt en alles wat je bent kosten. Ben je bereidwillig?” Langzaamaan, stapje voor stapje, nam de Heer hem door elk gebied van zijn leven – thuis, familie, bezit, status, reputatie, hobby’s etc. God zei niet dat hij alles ging verliezen, Hij vroeg hem alleen of hij daartoe bereid zou zijn? Alleen wanneer de overwinning werd behaald op elk gebied had hij vrede en kon hij beginnen bidden over de roeping op zijn leven om genezing te brengen naar Gods volk.

Bid elke dag

Vanaf dat moment bad Peter elke dag over de visie. Hij bestudeerde grondig de Bijbel, hij zocht naar Bijbelse wijsheid over hoe hij Gods genezing moest brengen. Tijdens het studeren ontdekte hij veel van Gods basisprincipes voor genezing, zoals mensen die ons pijn hebben gedaan vergeven, berouw tonen van zonde, Gods aanvaarding van ons als Zijn kinderen, Gods hart om ons te herstellen na mislukking, een christelijke geestelijke wapenrusting voor bescherming enzovoorts.

Terwijl Peter doorging met God zoeken, kwam een groep toegewijde mensen regelmatig samen om samen met hem te bidden voor de vestiging van de genezingsbediening waarin hij door God geroepen was. Terwijl ze baden, voelden zij dat God wilde dat er een genezingscentrum in het noordwesten van Engeland zou komen – en deze visie brandde in hun harten elke keer dat ze hiervoor baden jaar in en jaar uit.

Een thuis voor de Bediening

De visie werd eindelijk gerealiseerd in 1986 wanneer een overeenstemming werd bereikt met de eigenaren om een groot landhuis te kopen nabij Lancaster dat Ellel Grange heette. Er werd beroep gedaan op vele kerken en velen antwoordden met financiële giften en leningen.

Het team werd hierdoor enorm bemoedigd en ging door met bidden. Toen de dag kwam waarop het volledig bedrag betaald moest worden om Ellel Grange te kopen, ging Peter aan z’n bureau zitten om te zien of hij genoeg geld bijeen gezameld had. Hij kon haast niet geloven wat hij zag. Aan de ene kant van zijn papiertje was een lijst waarop alles dat nodig was voor aankoop stond, samen met alle uitgaven tot nu toe. Op de andere kant was een lijst van de inkomsten van alle giften en leningen die ontvangen waren. De inkomsten waren maar £6 meer dan de uitgaven! God had het gedaan. Ellel Grange werd gekocht en het werk van Ellel Ministries begon met grote vreugde op 31 oktober 1986.

De sleutels vinden

Het gebedsteam dat in de vroege dagen gevormd werd ging een avontuur tegemoet waar ze heel veel zegeningen zouden meemaken, maar er waren ook moeilijkheden en testen. Ze leerden veel van anderen die al ervaring hadden met de genezingsbediening. En door volharding, trouw en veerkracht leerden ze ook hun eigen lessen over hoe mensen bevrijd kunnen worden. De Heer onthulde de sleutels tot genezing door hun geduldige, volhardend werk met één persoon tegelijk. Er waren overwinningen en mislukkingen. Er waren tijden dat ze het wilden opgeven. Maar ze weigerden te accepteren dat iemands probleem te moeilijk voor God kon zijn, hoe ernstig gebroken de persoon ook was.

Uiteindelijk waren er grote doorbraken. De Heer liet hen zien waar de sleutels in Zijn Woord te vinden zijn voor een diepe genezing van mensen en hoe ze toe te passen. Deze werden gedeeld met Gods mensen door middel van training cursussen en, later, op langere termijn residentiële scholen. Nieuwe centra werden gestart in het Verenigd Koninkrijk en vervolgens over de hele wereld in antwoord op de verzoeken van mensen die zeiden: "Wij hebben deze bediening ook nodig waar wij wonen!" Naarmate er meer sleutels werden gevonden, steeg het aantal cursussen, werden boeken geschreven en werd zelfs een online trainingsprogramma met de naam Ellel 365 ontwikkeld. Deze zwaarbevochten sleutels voor persoonlijke vrijheid kunnen ook de jouwe zijn.

Wat gebeurde er met de Alvis?

Hoe zit het met de Alvis? Werd het gedumpt? Zeker niet! Peter contacteerde de fabrikanten en kreeg een kopie van de blauwdruk waaruit de auto was geproduceerd. Hiermee kon hij het chassis thermisch behandelen, recht maken en herstellen. Peters tijd wordt grotendeels overgenomen door zijn bediening, maar hij slaagt er nog steeds in om af en toe aan zijn geliefde Alvis te werken totdat hij de auto onlangs naar een gespecialiseerde ingenieur bracht om te werken aan het voltooien van de restauratiewerkzaamheden.

Soms geloven we dat er niet echt iets mis is met ons, of misschien denken we zelfs dat we onherstelbaar zijn gebroken. Maar onze Vader heeft de blauwdruk. Hij heeft jou gemaakt en Hij weet hoe je elk deel van jezelf kunt herstellen. Het kan enige tijd duren, het zou iets kunnen kosten, maar elke persoon is veel kostbaarder voor God dan Peters Alvis auto voor hem was. De Alvis is slechts een beeld van Gods verlangen om je te herstellen, zelfs als je nu niet in een goede conditie bent! Hij gaat meteen naar het fundament, naar de wortels van het probleem. Hij redt, herstelt en maakt nieuw.

Terug naar boven