Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Healing Retreats

Healing Retreats

Een Healing Retreat zal van nut zijn, of je nu fysieke genezing nodig hebt, worstelt met emotionele problemen of een spiritueel probleem herkent. Het werk van Ellel Ministries begon met het aanbieden van retraites aan mensen die hulp nodig hebben en deze gratis evenementen vormen nog steeds de kern van onze bediening. De Bijbel brengt ons de levengevende boodschap van hoop dat God in staat en bereid is om aan al onze behoeften te voldoen, hoe wanhopig ze ook lijken. In Lukas 4: 18-19 citeert Jezus een deel van het oude testament:

De Geest van de Heer is op Mij. Hij heeft Mij met zijn Geest gezalfd  om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. 

Jezus was zich ervan bewust dat de mensheid wanhopig genezing nodig had. Mensen leefden in een situatie waarin ze verloren gingen, een situatie die geestelijk was als een gevangenis. Ze waren fysiek, emotioneel en geestelijk ziek. Of waren vanbinnen gebroken, zodat ze hun ware identiteit verloren hadden - of die nooit echt hadden gevonden. Toen Jezus de bovenstaande woorden sprak, verklaarde Hij dat Hij het antwoord was. Dat in Hem, en door zijn liefde, mensen goed nieuws konden vinden dat eeuwig leven zou brengen. Ze konden herstel en vrijheid ontvangen om in relatie met Hem te leven, Hem te dienen en zo voldoening te vinden en vrucht te dragen.

2000 jaar later heeft de mensheid Jezus net zoveel nodig als in welke andere generatie dan ook. Het antwoord is nog steeds hetzelfde: Jezus. Hij heeft de christenen, als zijn volgelingen, gevraagd om het werk voort te zetten dat Hij begon toen Hij op aarde was; om goed nieuws te brengen aan de armen, om de gebroken harten te genezen en om de gevangenen te bevrijden.

Wat is een Healing Retreat?

Healing Retreats worden in Nederland gehouden in ons centrum op Landgoed Baak, voor personen van 18 jaar en ouder. Een Healing Retreat is een bijzonder weekend, dat duurt van vrijdagavond tot zondagmiddag en waarin er ruime aandacht is voor persoonlijk gebed. Tijdens een Retreat zijn er tijden van lofprijs en aanbidding, onderwijszittingen en gelegenheid om individueel gebed te ontvangen in een veilige en liefdevolle omgeving. Tijdens elke Retreat is er ook tijd waarin je als gast persoonlijke tijd alleen met de Heer doorbrengt en desgewenst geniet van de prachtige, landelijke omgeving van Landgoed Baak. We hebben de Heer op wonderlijke wijze door deze retraites zien werken - zowel bij het onderwijs en de tijden voor gebed als door het verblijf op het landgoed op zich

Wat is de inhoud van het onderwijs?  

Tijdens een Healing Retreat worden in het onderwijs de Bijbelse sleutels behandeld voor het ontvangen van genezing voor lichaam, ziel en geest. 

Het onderwijs gaat in op: 

  • het belang ervan, dat je komt tot de wortel van een probleem 
  • hoe je bent geschapen  
  • vergeving  
  • aanvaard zijn 
  • het Vaderhart van God en Zijn verlangen om je te genezen, te herstellen en je te vullen met Zijn Heilige Geest  
  • het belang van geestelijke bescherming  
  • het belang ervan dat je Goddelijke keuzes maakt
  • hoe God je helpt om de overwinning te behalen  

Hoe ziet de gebedstijd er uit?

De gebedstijd is een tijd waarin je reëel wordt en je hart en je strijd deelt met je gebedsteam, in een veilige, liefdevolle omgeving waar je geen oordeel of kritiek hoeft te verwachten. In de tijd dat je persoonlijk deelt wat er speelt en je samen in gebed gaat, komen de relevante gebieden waar vergeving en bekering nodig zijn, aan de orde en kan je Jezus uitnodigen om Heer te zijn over je leven. Misschien moet je ook het werk van de vijand in je leven herkennen en daarover de overwinning behalen door de kracht van het kruis van Jezus. 

Het doel van een Healing Retreat is dat God zijn liefde en genezende kracht in je leven kan uitwerken. Natuurlijk is het niet mogelijk in één keer door al de problemen van je hele leven te gaan. Het doel is eerder om een belangrijke stap vooruit te zetten op je levensreis als christen. Vaak gaat het hier over een doorbraak in een bepaald gebied. Door je persoonlijke behoeften te delen en door de leiding van de Heilige Geest te vragen zal voor jou en het gebedsteam duidelijk worden waarvoor te bidden. Er zal ook tijd zijn om persoonlijk over dingen na te denken. 

Wie zijn de leden van het gebedsteam?

Degenen die bij Ellel Ministries dienen, zijn betrokken volwassen christenen, die het verlangen hebben om je vanuit hun eigen ervaring en training te dienen met de liefde van God. Onder leiding van de Heilige Geest helpen ze jou om Gods principes voor genezing en herstel in je eigen leven toe te passen. Medewerkers van het gebedsteam worden zorgvuldig getraind en geëvalueerd door Ellel Ministries voordat ze mogen dienen onder toezicht van de Ministry Manager van het Ellel Ministries Centre. Ze worden blijvend begeleid door Ellel Ministries, terwijl ze doorgaan met nascholing en blijven groeien in wijsheid onder leiding van Heilige Geest. 

Nieuwe medewerkers worden getraind door middel van cursussen en zijn een bepaalde periode in de leer bij ervaren leden van het gebedsteam. Zij worden pas na geschikt te zijn bevonden opgenomen in het gebedsteam. 

Het is belangrijk om te weten dat leden van de gebedsteams niet academisch gekwalificeerd moeten zijn, het hoeven geen professionals te zijn in pastoraat of hulpverlening. Sommige leden zijn voorgangers of kerkleiders of hebben ervaring bij andere christelijke organisaties. De gebedsteams werken in groepen van twee of drie. Minstens één lid van het gebedsteam is van hetzelfde geslacht als de persoon die hulp zoekt. 

Is het vertrouwelijk?

Ja. Wat je toevertrouwt, zowel op het aanvraagformulier als tijdens het gebed, blijft strikt vertrouwelijk. Aanvraagformulieren en persoonlijke gegevens bewaren we veilig achter slot en grendel. We geven nooit gegevens aan een ander af zonder je schriftelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Wat zijn de resultaten?

God werkt bij verschillende mensen op verschillende manieren. Sommigen getuigen dat ze direct een belangrijke verandering hebben meegemaakt. Voor anderen is de verandering eerder een belangrijke stap in een proces, dat nog verder gaat gedurende maanden of zelfs jaren na hun Healing Retreat. Bijna iedereen getuigt ervan meer geloof, kracht en hoop te hebben gekregen. Voor sommigen is het de eerste keer dat er diepe pijn wordt aangeraakt. Dit kan ertoe leiden dat je in het begin je meer bewust bent van de pijn, maar God doet nooit meer dan we aankunnen. Je zal advies en aanmoediging krijgen over je verdere weg. 

Zal het al mijn problemen oplossen?

Niemand van ons kan van tevoren zeggen wat de Here Jezus tijdens de Healing Retreat voor je zal doen. Sommige mensen ervaren krachtig dat zij genezing ontvangen, maar voor de meeste mensen is genezing een proces waarin je tijdens de Healing Retreat één stap zet. Dit betekent dat je ook daarna voortdurend met God moet blijven wandelen. 

Hoeveel kost het?

Ellel Ministries vraagt voor een Healing Retreat nooit geldelijke vergoeding, zodat niemand ervan wordt weerhouden om hulp te ontvangen. Tijdens de retraite is er gelegenheid om een gift te doen als je het werk van Ellel Ministries wilt ondersteunen. 

Hoe meld ik me aan?

Een aanmeldformulier voor een Healing Retreat kan je aanvragen door te mailen naar HR@ellel.nl. Voor overleg of vragen kan je ons ook bellen. Nadat we een aanvraag hebben ontvangen, overwegen we in gebed wat de behoeften van de aanvrager zijn en bieden we meestal een plaats aan op een Healing Retreat. In sommige gevallen kan het zijn dat een Healing Retreat niet de beste manier lijkt om vooruit te komen. In dit geval geven we advies over een alternatief. 

Hoe bereid ik me voor op een Healing Retreat?

We kunnen maar één Healing Retreat per persoon aanbieden. Om deze reden is het erg belangrijk dat je al het mogelijke uit je Healing Retreat haalt. We raden je aan om eerst je voordeel te doen met basiscursussen uit het ruime aanbod van Ellel, omdat dit een uitstekende voorbereiding zal zijn op je Healing Retreat en je in staat zal stellen er het maximale uit te halen. In het algemeen zijn de eerste cursussen van EXPLORE A vooral geschikt als voorbereiding op een Healing Retreat, evenals elke cursus over het onderwerp waarvan je weet dat het een probleemgebied voor je is. 

Hoe lang is de wachtlijst?

We proberen mensen zo snel mogelijk een plek op een Healing Retreat aan te bieden. Vanwege de grote vraag kan de wachttijd enkele maanden lang zijn. Het komt echter regelmatig voor dat we een annuleringsplaats kunnen aanbieden aan wie op korte termijn kan komen. Wanneer het ingevulde aanmeldingsformulier is aangekomen, ontvang je meestal informatie over cursussen van Ellel die je zouden kunnen helpen bij de voorbereiding op een Healing Retreat. 

Komen mensen alleen?

De meeste mensen komen inderdaad alleen. Soms is een verzorger nodig, in welk geval we een pastoraal werker, echtgenoot of vriend kunnen mede uitnodigen om samen met je de retraite bij te wonen. Deze kan een ondersteunende rol spelen tijdens de maaltijden, het lesgeven en vrije tijd. De verzorger neemt niet deel aan gebedszittingen en zal geen gebed voor zichzelf ontvangen. Een vergoeding van 70 euro wordt gevraagd voor de verzorger die in de Healing Retreat mee komt. 

Hoe ziet de accommodatie eruit?

Ons centrum is gelegen op een prachtig landgoed. Mensen kunnen soms alleen al genieten van de omgeving! Er zijn kleinere slaapkamers, die u wellicht met een andere persoon moet delen, en grotere kamers, waar 3 tot 5 personen kunnen slapen. Mocht een rolstoeltoegankelijke kamer nodig zijn, gelieve dit op het aanvraagformulier te vermelden. 

Wat is de volgende stap na de Healing Retreat?

We raden aan om betrokken te zijn bij een plaatselijke kerk en moedigen je aan om pastorale zorg en gebedshulp te blijven ontvangen, waar dit beschikbaar is en bij je aansluit. Je gebedsteam dat met je bidt, bespreekt met jou de volgende stap en kan trainingscursussen voorstellen die nuttig voor je kunnen zijn.