Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen...

Wanneer is Ellel Ministries begonnen?

Het werk van Ellel Ministries begon officieel in het noordwesten van Engeland op 31 oktober 1986. U kunt hier meer lezen over de geschiedenis van het werk

Wat betekent de naam ‘Ellel’?

Ellel Ministries ontleent zijn naam aan de plaats waar het werk is begonnen - Ellel Grange - wat gelegen is in het dorp Ellel in Lancashire, Engeland. De naam Ellel is in oud Engels 'all hail', dit betekent 'alle glorie voor God'. In het Hebreeuws betekent Ellel 'naar God'. In het Mandarijn betekent het 'liefde die naar buiten stroomt'. Dus je zou kunnen zeggen dat Ellel betekent: "alle glorie aan Jezus" en kan worden uitgelegd als 'liefde die naar buiten stroomt' naar een gevallen en gebroken wereld, waar we mensen helpen 'naar God' te gaan. Een naam om te behouden dachten we!

In het kort: wat doen jullie?

Ellel Ministries is er om mensen te helpen om bij de Here Jezus te komen en op een dieper niveau bij Hem genezing te ontvangen en relatie met Hem op te bouwen. Zodat zij Hem op een diepere manier kunnen leren kennen en het plan dat God voor hun leven heeft verder gaan vervullen. Dit wordt op twee manieren bereikt. Ten eerste door gebedsbediening (ministry) aan te bieden aan hen die dat nodig hebben. En ten tweede door trainingen te organiseren, zodat mensen inzicht kunnen opdoen en toegerust worden om anderen in hun eigen omgeving te helpen. U kunt veel meer informatie vinden in het gedeelte Training en Ministry van de website.

Wat is gebedsbediening (prayer ministry)?

Bij de meeste Ellel-evenementen bieden we de mogelijkheid voor gebedsbediening (ministry). Dit houdt in dat één of meer leden van het gebedsteam samenwerken met de deelnemer om God te zoeken voor genezing en vrijheid in de specifieke gebieden en problemen in hun leven. Er is enige tijd om samen te praten en te bidden. U kunt meer hier meer lezen over het gebedsteam, wie ze zijn en wat ze doen .

Wat bedoelen jullie met genezing?

Een eenvoudige definitie van genezing is: het herstel van Gods orde in iemands leven zijn. Het is duidelijk dat veel mensen, ook binnen de kerk, delen van hun leven hebben die niet op orde zijn. Deze zaken kunnen hun weerhouden om het overvloedige leven te leven dat Jezus voor hen aan het kruis heeft verworven. Wij geloven dat God vandaag dezelfde is als Hij altijd is geweest en dat Hij genezing en herstel wil brengen in de levens van mensen in nood. We geloven ook dat discipelschap en genezing hand in hand gaan. Vaak heeft een deel van het proces om Gods genezing te ontvangen te maken met de discipelschapskwesties in ons leven.

Wat is jullie geloofsbasis?

Als christelijke bediening geloven wij: God is een drie-eenheid. God de Vader houdt van alle mensen. God de Zoon, Jezus Christus, is Redder, Genezer, Koning en Heer. God de Heilige Geest woont in christenen en verleent de dynamische kracht waarmee zij in staat worden gesteld de bediening van Christus voort te zetten. De Bijbel is de goddelijk geïnspireerde autoriteit op het gebied van geloof, leer en dagelijks leven, en de basis voor onderwijs.

Zijn jullie een kerk, zo ja, van welke denominatie?

Ellel Ministries is geen kerk. We moedigen al onze teamleden aan om betrokken te zijn bij lokale kerken. Wij zijn een interkerkelijke organisatie en we bestaan als hulp en hulpbron voor de plaatselijke kerk. We doen dit door degenen die in nood zijn te helpen en door individuele mensen, gebedsteams en kerkleiders te trainen.

Hoe wordt Ellel Ministries financiëel ondersteund?

Ellel Ministries is een non-profitorganisatie. We bieden gratis gebedsbediening en vragen een financiële bijdrage voor onderwijs en training. Dit is het beleid sinds de oprichting van het werk.
Om het onderwijs voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken, zijn de prijzen voor cursussen en scholen aanzienlijk lager dan de werkelijke kosten. Daardoor dekken we ongeveer de helft van onze kosten met de inkomsten van cursussen, scholen en boekverkoop. We vertrouwen op donatie-inkomsten om de balansen te sluiten en om te kunnen ondersteunen bij bouwprojecten, gesponsorde studenten, het runnen van onze centra en een verscheidenheid aan andere kosten. Als u met ons wilt samenwerken om het werk te bekostigen, kunt u hier een online donatie doen.

Stel ons een vraag