Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11
Ellel Nederland
Ellel Nederland
Wichmondseweg 19, 7223 LH Baak, Nederland

Tel:+31 575 441 452

Ellel Nederland - Alle evenementen

Resultaten per pagina:

Weergeven 1 naar 10 van 13 resultaten

Image #645Weekend evenement

10 dec

The Good, the Bad and the Ugly

10 - 12 december 2021 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK HOE OM TE GAAN MET MOEILIJKE EMOTIES (EXPLORE B): We hebben waarschijnlijk allemaal Gods hulp nodig om te begrijpen welke van onze emoties echt goed zijn, welke slecht en hoe ze echt lelijk kunnen worden. Deze cursus wil stilstaan bij onze moeilijke emoties en bij Gods verlangen dat wij onze emoties los kunnen laten en bij Hem brengen en Zijn troost vinden, zodat we veilig door een moeilijke tijd heen kunnen gaan en een nieuwe plaats van rust kunnen vinden.

Image #570Weekend evenement

7 jan

God's Enemy Exposed

7 - 9 januari 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK GENEZING EN BEVRIJDING (EXPLORE A): In deze cursus gaan we kijken naar wat de Bijbel zegt over Satan en de demonische, geestelijke strijd en hoe de vijand voet aan de grond kan krijgen in iemands leven. Jezus is gekomen om de gevangenen vrij te zetten en in deze cursus leer je hoe je geestelijk vrij kunt komen door bevrijding in de Naam van Jezus.

Image #646Weekend evenement

14 jan

Godly Sexuality

14 - 16 januari 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK GODS ONTWERP VOOR SEKSUALITEIT EN DE UITING DAARVAN (EXPLORE B): Tijdens deze cursus zal gekeken worden naar het Bijbelse fundament voor seksualiteit tussen mensen zoals God het bedoeld heeft. We staan stil bij het belang van het Bijbelse huwelijksverbond, hoe het komt dat seksuele uitingen daarbuiten zondig zijn en consequenties hebben voor onze levens en hoe we vergeving en reiniging kunnen ontvangen voor seksuele zonden en hoe we kunnen leren om in reinheid te wandelen.

Image #571Weekend evenement

4 feb

Inside Out

4 - 6 februari 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK HERSTEL NA INNERLIJKE BESCHADIGING (EXPLORE A): In deze cursus gaan we kijken naar hoe God ieder mens gemaakt heeft en hoe de verschillende onderdelen van ons wezen samen onze persoonlijkheid ontwikkelen. In deze cursus laten we niet alleen zien hoe we sommige oorzaken en gevolgen van innerlijke beschadiging kunnen ontdekken, maar ook hoe we Gods waarheid en herstellende kracht in kunnen zetten in de levens van mensen die innerlijke genezing nodig hebben.

Image #647Weekend evenement

11 feb

Picking up the Pieces

11 - 13 februari 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK GENEZING VOOR ONGELUKKEN EN TRAUMA'S (EXPLORE B): Onverwachte ongelukken of trauma’s kunnen leiden tot gevolgen op de lange termijn in ons fysieke lichaam alsook in ons innerlijke wezen. Deze cursus zal ingaan op wat het betekent om gebroken te zijn in geest en ziel door ongelukken en trauma’s. En hoe de belofte van Jezus om ‘de gebrokenen van hart te verbinden’ wondermooi herstel en genezing voor ons hele wezen kan brengen.

Image #585Weekend evenement

4 mrt

Knowing Me

4 - 6 maart 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK HET HERSTEL VAN DE MENSELIJKE GEEST (EXPLORE A): Deze cursus geeft meer inzicht in de functies van de menselijke geest. Vanuit de Bijbel gaan we ontdekken hoe de menselijke geest aangetast kan worden door situaties uit ons verleden, wat zijn weerslag heeft op ons leven nu. We gaan ook kijken naar hoe we onszelf kunnen openstellen om genezing van Jezus te ontvangen, een belangrijk element van Gods herstelplan voor ons.

Image #681Weekend evenement

11 mrt

Unique

11 - 13 maart 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK ONZE DOOR GOD GEGEVEN IDENTITEIT (EXPLORE B): Terwijl we proberen om te ‘passen’ in een wereld die van ons eist dat we ons conformeren, ontdekken we vaak dat we ons verstoppen of iets verliezen van onze eigen unieke persoonlijkheid, waardoor we ons verloren, verward en onaanvaard voelen. Deze cursus helpt ons een vernieuwde zelfverzekerdheid te vinden in het feit dat God ons uniek gemaakt heeft.

Image #586Weekend evenement

1 apr

Connected

1 - 3 april 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK GODS ONTWERP VOOR RELATIES (EXPLORE A): God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt, om relaties met anderen te hebben. We zijn geschapen om zowel een dynamische relatie met Hem te hebben alsook met elkaar. Deze cursus helpt je om Gods weg te vinden voor jouw relaties en om genezing te ontvangen van verwondingen uit relaties in het verleden die niet waren zoals God het bedoeld had.

Image #686Weekend evenement

8 apr

God's Plumbline

8 - 10 april 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK HOE MISLEIDING TE HERKENNEN EN TE VERMIJDEN (EXPLORE B): We leven in een tijd met veel beroering en verwarring. Veel mensen hebben Gods waarheid losgelaten en onzekerheid en chaos zijn onze samenleving binnengedrongen. Zelfs binnen de kerk kunnen we tegengestelde boodschappen, ongezonde uitersten en verkeerd onderwijs horen. Deze cursus zal u helpen uw leven te bouwen op Gods Woord, te groeien in onderscheid en misleiding te vermijden en ervan vrijgezet te worden.

Image #587Weekend evenement

6 mei

Sheltered

6 - 8 mei 2022 (vr - zo) bij Ellel Nederland

ONTDEK HET MEDICIJN TEGEN BEZORGDHEID EN ANGST (EXPLORE A): Veel mensen hebben op hun levenspad regelmatig last van angst en bezorgdheid. In deze cursus willen we laten zien dat de Heer ernaar verlangt ons de vrijheid te geven die er in Hem is, wanneer we leren om Hem volledig te vertrouwen en onze zorgen aan Hem over te geven. Er zal onderwijs worden gegeven over stappen om vrijheid in de Naam van Jezus te vinden en er is gelegenheid om gebed te ontvangen.

Ellel Nederland - Alle evenementen

Resultaten per pagina:

Weergeven 1 naar 10 van 13 resultaten