Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Church Visits

Kerkbezoeken

Een kerkbezoek is een kans om een team van Ellel Ministries naar uw plaatselijke kerk of regionale omgeving te brengen. Het doel hiervan is om onderwijs met betrekking tot genezing en discipelschap te delen met degenen die in de plaatselijke kerk zijn en ook om plaatselijke gebedsteams uit te rusten, waar dit van toepassing is.

De realiteit voor velen in de kerk is dat ze nog steeds lasten dragen van vroegere pijn en ervaringen. Deze dingen belemmeren hun wandel met Jezus. Gods hart is om genezing en herstel in deze gebieden te brengen, zodat we kunnen worden zoals Hij heeft bedoeld en de dingen doen waarvoor Hij ons geroepen heeft.

Aan het hart van Ellel Ministries ligt een verlangen om naast een hulpmiddel voor de lokale kerk te zijn - voorgangers en leiders te helpen om de levensveranderende boodschap van genezing en discipelschap aan Gods volk te brengen.

Under construction

Het formaat

Er is geen vast stramien voor een kerkbezoek en elk evenement is afgestemd op de specifieke behoeften van je omgeving. Een typisch kerkbezoek bestaat meestal ​​uit een conferentie van één dag, maar zou ook een avondvergadering en/of een betrokkenheid bij de zondagse kerkdiensten kunnen omvatten.

We raden aan om een ​​introductie evenement te houden, zodat de basisbegrippen van genezing en discipelschap kunnen worden uitgelegd en vervolgens kunnen worden opgebouwd tijdens volgende bezoeken. Het formaat van elk bezoek hangt af van of het doel was om een ​​gebedsteam op te leiden of om les te geven aan de gemeente in z’n geheel. Het onderwijs is erop gericht de waarheid van Gods Woord te delen op een manier die relevant is voor het leven van mensen en kunnen de volgende onderwerpen omvatten: vrijheid door vergeving, genezing van emoties, bevrijding van de vijand, het overwinnen van angst, goddelijke relaties, genezing van trauma of het huwelijk.

In een typisch kerkbezoek is er ook een tijd van gebedsbediening, zodat mensen op het onderwijs kunnen reageren. Dit wordt gewoonlijk van op het podium gedaan maar persoonlijk gebed zou mogelijk kunnen zijn op voorwaarde dat er een gebedsteam aanwezig is.

De kosten

Er zijn geen vaste kosten voor een kerkbezoek en we vragen gewoon dat de gastkerk de reiskosten, het eten en het overnachten voor het Ellel-team verzorgt. We vragen ook om een ​​collecte voor het werk van Ellel Ministries te laten rondgaan en dat er een tafel wordt voorzien zodat we o.a. boeken en andere dingen kunnen verkopen. Sommige kerken kiezen ervoor om een ​​vergoeding in rekening te brengen voor elke deelnemer om deze kosten te dekken. We moedigen de ontvangende kerk(en) ook aan om in gebed te overwegen om Ellel Ministries op regelmatige basis te steunen.

Als het bezoek georganiseerd wordt voor een conferentie door een groep plaatselijke kerken, kan er een toegangsprijs per persoon worden gevraagd.

Wat nu?

Als je een kerkleider bent en een kerkbezoek wilt houden, of als je meer wilt weten over hoe Ellel Ministries je kerk kan onderhouden, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Ellel Ministries-centrum.

Contacteer ons...

Under construction...