Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Healing Retreats

Healing Retreats

De bijbel brengt een hoopvolle boodschap door te stellen dat God bereid is - en bij machte - om in al onze noden te voorzien, hoe uitzichtloos een situatie ook mag lijken. In Lukas 4 v 18-19 citeert Jezus een passage uit het Oude Testament die betrekking heeft op Hemzelf:

De Geest van de Heer is op Mij. Hij heeft Mij met zijn Geest gezalfd  om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. 

Jezus was, is en blijft altijd Diegene die Hij zelf zegt te zijn. Daarom kunnen 'healing retreats' vandaag een antwoord bieden op fysieke, emotionele of geestelijke problemen, die menselijk gesproken onoverkomelijk zijn. Tijdens een Healing Retreat worden in het onderwijs de Bijbelse sleutels behandeld voor het ontvangen van genezing voor lichaam, ziel en geest. 

Het onderwijs gaat in op: 

  • vergeving  
  • aanvaard zijn 
  • het  Vaderhart van God en  Zijn verlangen om je te genezen, te herstellen en je te vullen met Zijn Heilige Geest 
  • hoe God je helpt om de overwinning te behalen  

Naast onderwijs neemt het Ellel team ook uitgebreid de tijd om elke deelneemer individueel te bidden. De personen uit het gebedsteam zijn volwassen christenen die zorgvuldig getraind en geëvalueerd werden door Ellel Ministries. Alles wat met de teamleden wordt gedeeld is en blijft uiterst vertrouwelijk.

De healing retreats van Ellel Ministries worden gratis aangeboden zodat niemand uitgesloten wordt om hulp te ontvangen. Tijdens de retraite (en daarbuiten) is het mogelijk om een vrijwillige financiële bijdrage te leveren als ondersteuning voor de werkingskosten.

Wil je meer weten over de healing retreats stuur dan een mail naar info@ellel.be. Ook via de website zullen we bekendmaken wanneer de healing retreats georganiseerd worden.

De resultaten van een healing retreat is voor elke persoon weer anders. Sommigen ervaren een onmiddelijke doorbraak tijdens de retreat en voor anderen is het een onderdeel van een continue genezings proces.

Getuigenissen

'Als kind werden er vloeken op mij gelegd die jarenlang een nefast effect hebben gehad. Door gebed werd ik hier helemaal van vrijgezet en ontving ik Gods genezing.'

E.N.

'Tijdens een healing retreat was het voor mij mogelijk om vrijgezet van mijn verleden. God opende de gevangenisdeuren van veroordeling waarin mijn ziel jarenlang was opgesloten. Hij heeft me werkelijk vrijgezet.'

V.S.