Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Welkom bij Ellel Ministries België

Het sleutelvers in de bijbel waarop de visie en de missie van Ellel Ministries International is gebouwd is Lukas 9:11:

“Hij (Jezus) ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk van God en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond.”

De visie van Ellel België is om christenen te onderrichten, te genezen en vrij te zetten in hun God-gegeven levensbestemming. De twee belangrijkste manieren waarop we dit doel willen bereiken is door het aanbieden van themagerichte cursussen en door persoonlijk gebed tijdens georganiseerde genezings-retraites (‘healing retreats’). De begeleiders en docenten van Ellel hebben een langdurige opleiding gevolgd en hebben praktische ervaring in de gebedsbediening. 

We hopen in 2022 te starten met het organiseren van niet-residentiële cursussen met o.m. volgende onderwerpen:

  • Voor meer concrete informatie en updates kunt u terecht op onze website consulteren.
  • Residentiële Ellel-centra die momenteel cursussen en genezings-retraites aanbieden zijn:
  • Stichting Ellel Ministries Baak (Nederland), voor nederlands- en engelstaligen.
  • Ellel Ministries St-Laurent du Pont (Frankrijk), voor franstaligen.

Niet-residentiële cursussen en genezings-retraites worden ook aangeboden in Lille/Roubaix  (Frankrijk), voor franstaligen.