Jesus welcomed the people, taught them about the Kingdom of God and healed those in need. Luke 9:11
Testimony
All the teaching was exactly what I needed...as I read and listened to Peter's teachings, the Holy Spirit released me from that oppression.. I have realized that prayer is the key..the results of answers to prayer began almost immediately .... Read More...

Testimony

Ellie

Ben bij Ellel ministries begonnen met een healing weekend. Vervolgens ben ik de dicipel school gaan volgen, heb het ervaren als intens diep van God zelf geleid was diep intens. Geloof Vertrouwen identeit is de uitkomst van de lering. Gebd3d is een leidraad voor je cool familie gemeente hoe de school mij een richting gegeven heeft om te ontdekken ik was niet mocht niet idenditeit gebouwd op leugens. De dicipel school, de lering van gods Geest heeft vertrouwen gegeven Hem leren kennen wie Hij is en wat Hij is ,Hij is onze Maker! Ben nu een bouwer met Jezus. Dat de Here jullie rijklijk zegenen.