Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11
Modular School - Teaching Format

Opbouw van de School voor Herstel, Genezing en Discipelschap

De School van Herstel, Genezing en Discipelschap in Nederland wordt stapsgewijs vervangen door EXPLORE.

A-School BEEINDIGD(vervangen door EXPLORE A vanaf september 2019)

De A-School is een serie van 10 weekendcursussen verspreid over een periode van een jaar. De A-School behandeld de belangrijkste principes van de genezingsbediening. Je wordt op een vriendelijke manier aangemoedigd en uitgedaagd om dit toe te passen op je eigen leven en naar anderen. Er zit een opbouwende lijn in de inhoud van de cursussen en daarom worden studenten aangemoedigd om ze in de vastgestelde volgorde te doorlopen. Al dit onderwijs komt samen in het afsluitende weekend met gebedsworkshops, wat praktische ervaring geeft in de genezingsbediening.

B-School LAATSTE START 13 SEPT 2019 (vervangen door EXPLORE B vanaf september 2020)

Voor degenen die de A-School hebben voltooid, is er als vervolg de B-School. Deze bouwt voort op het opgedane inzicht en bestaat uit 10 verdere weekendcursussen gespreid over nogmaals één jaar. Deze cursussen zoomen in op een belangrijke meer specifieke onderwerpen die kunnen voorkomen in het leven van gekwetste en gebroken mensen.. Studenten in de B-School kunnen de kans krijgen om wat ze leren in gebedssituaties toe te passen onder toezicht van een lid van het Ellel gebedsteam.

boek hier voor de b-school

C-School

Voor degenen die Modulaire Schoolonderdelen A en B hebben voltooid, biedt het centrum in Nederland verdere training aan in de C-School. Dit biedt een uitstekende gelegenheid om vooruitgang te boeken in je persoonlijke groei en de vervulling van de roeping die God je gegeven heeft. Voor deze trainging is er een toelatingsprocedure. Neem contact op met uw plaatselijke centrum om de beschikbare opties te bespreken.

De diepte van genezing die door het vaderhart van God kwam was echt verbazingwekkend! Ik deed mee met deze school om te leren hoe ik anderen kon helpen - maar ik weet nu dat God me hier bracht om met mij aan de slag te gaan!

Tutorials en Opdrachten

Onderdeel van de School zijn zelfstudiesessies, waarbij toegewijde leraren helpen om de cursus verder te verwerken in groepsgesprekken en persoonlijke opdrachten. Deze sessies maken geen deel uit van losse weekendcursussen maar zijn uitsluitend voor studenten van de A- en B- School. Studenten ervaren dit alseen plaats van liefde, acceptatie en gemeenschap, waar het leerproces wordt verbeterd. De leraren geven ook huiswerkopdrachten aan degenen die verder willen studeren, hoewel deze niet verplicht zijn. Aan het einde van de A- en de B-School wordt een certificaat van deelname uitgereikt voor diegenen die alle curssesen van dat jaar hebben bijgewoond.