Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11
Modular School - Teaching Format

De Modulaire School - Onderwijsindeling

De Modulaire School in Nederland bestaat uit drie algemene delen - A, B en C, hoewel C niet wordt uitgevoerd in alle Ellel centra.

Deel A (vervangen door EXPLORE A vanaf september 2019)

De Modulaire school Deel A is een serie van 10 weekendevenementen verspreid over een periode van een jaar. Deel A is bedoeld om de belangrijkste principes met betrekking tot de genezingsbediening te presenteren en om op een zachte en gevoelige manier aan te moedigen en uit te dagen. De cursussen zijn progressief in hun onderwijsinhoud en daarom worden studenten aangemoedigd om ze in de vastgestelde volgorde te doorlopen. Al dit onderwijs komt samen in de Genezingsworkshop die praktische ervaring geeft in de genezingsbediening.

Deel B (vervangen door EXPLORE B vanaf september 2020)

Voor degenen die deel A van de Modulaire School hebben voltooid, is er een optionele vervolgschool (Module B) die verderbouwt op het opgedane inzicht en bestaat uit 10 verdere weekendcursussen gespreid over nogmaals één jaar. Deze onderwerpen hebben betrekking op belangrijke behoeftes onder kwetsende en gebroken mensen. Studenten op de Module B kunnen de kans krijgen om wat ze leren in gebedssituaties toe te passen onder toezicht van een lid van het Ellel gebedsteam.

Deel C

Voor degenen die Modulaire Schoolonderdelen A en B hebben voltooid, bieden het centrum in Nederland en enkele andere centra verdere training aan op Module C. Dit biedt een uitstekende gelegenheid om vooruitgang te boeken in je persoonlijke groei en de vervulling van de roeping die God je gegeven heeft. Neem contact op met uw plaatselijke centrum om de beschikbare opties te bespreken.

De diepte van genezing die door het vaderhart van God kwam was echt verbazingwekkend! Ik kwam op school om te leren hoe ik anderen kon helpen - maar ik weet nu dat God me hier bracht om met mij aan de slag te gaan!

Tutorials en Opdrachten

De school heeft toegewijde leraren die helpen om discussies tijdens zelfstudiesessies in goede banen te laten lopen. Deze sessies maken geen deel uit van onze standaard trainingsevenementen maar zijn een speciaal kenmerk van de Modulaire School. Studenten vinden dat dit een plaats van liefde, acceptatie en gemeenschap is, evenals een plek waar het leerproces wordt verbeterd. De leraren geven ook huiswerkopdrachten aan degenen die verder willen studeren, hoewel deze niet verplicht zijn. Aan het einde van de school wordt een diploma van voltooiing uitgereikt voor diegenen die alle modules hebben bijgewoond.