Jezus ontving hen en vertelde hun over het Koninkrijk van God. En Hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Lukas 9:11

Herstel van de menselijke geest

Deze boeiende cursus gaat helemaal over het ontdekken van wie we werkelijk zijn, en hoe God alleen de diepste behoeften van ons hart kan vervullen. Het leven-brengende onderwijs, de getuigenissen en sleutelprincipes voor innerlijke heelwording zullen je bijzonder aanmoedigen. In het bijzonder zal deze cursus degenen helpen die zich teneergedrukt voelen of gebroken in hun geest, maar verlangen naar een diepere relatie met God en andere mensen.

Bovendien zal iedereen die betrokken is bij counseling en gebedsbediening deze cursus heel nuttig vinden. Een goed begrip van hoe de menselijke geest beschadigd kan raken en hoe de genezing van God tot dit deel van iemands wezen kan komen, is van vitaal belang als u mensen die innerlijke pijn leiden wilt dienen vanuit Gods liefde. Deze cursus komt voort uit uitgebreide ervaring in het bidden met diep verwonde en gebroken mensen. 

Het onderwijs gaat onder ander in op:

Wat is de menselijke geest?

Belangrijk, fundamenteel onderwijs, wat de rol en functie laat zien van onze door God geschapen menselijke geest. Het gaat in op de belangrijke ingrediënten die onze geest nodig heeft om te kunnen groeien en rijpen.

Hoe de menselijke geest kan worden beschadigd

We onderzoeken wat de Bijbel te zeggen heeft over schade aan de menselijke geest. We bekijken hoe de menselijke geest kan worden verwond en gebroken door de houding en het gedrag van anderen en door de woorden die ze tegen ons spreken.

De gevolgen van schade aan de menselijke geest

We stellen vast hoe beschadiging van onze menselijke geest leidt tot gebrek aan creativiteit en gebrek aan blijvende visie of levensvervulling. Ook is het vaak de oorzaak van innerlijke conflicten, onrust en fysieke, emotionele en geestelijke problemen.

Hoe de menselijke geest kan worden hersteld

Dit onderdeel laat zien hoe Gods hart er op gericht is om leven terug te brengen in onze geest. Het beschrijft belangrijke sleutels en laat zien wat onze eigen verantwoordelijkheid is in dit proces. En ook wat de verantwoordelijkheid is van degenen die kanalen willen zijn van Gods liefde voor innerlijk verwonde mensen. 

De lessen in deze cursus worden afgewisseld met discussie, groepswerk en persoonlijke reflectie. Dat geeft u de gelegenheid om het geleerde toe te passen in uw eigen leven.

Er is tijdens de cursus gelegenheid voor persoonlijke gebedsbediening.

Als de mensen die leven zoals de Heer het wil tot Hem om hulp roepen, dan luistert de Heer. Hij redt hen uit al hun moeilijkheden.

Psalmen 34:18

Comments

Been on this course? Share your testimony

Terug naar boven
EVENT AVAILABILITY
Click on an event date to see prices, accommodation options and venue details... This event is not scheduled right now. Further dates to be confirmed.