God's Enemy Exposed

Ontdek genezing en bevrijding

De Bijbel zegt ons dat we niet onwetend mogen zijn over de plannen van de vijand. Gods Woord laat zien wie onze vijand (Gods vijand) daadwerkelijk is en hoe hij wil werken in de wereld en in onze levens. Dit is een hele reële geestelijke strijd en daarin is het belangrijk te weten hoe God ons wil helpen om in vrijheid en overwinning te leven. Iets dat alleen maar mogelijk is door het werk van Jezus aan het kruis.

In deze cursus willen we in detail kijken naar wat de Bijbel zegt over Satan en het demonische. Je krijgt een Bijbels gefundeerd inzicht in geestelijke strijd en mogelijke vijandelijke bolwerken in iemands leven. Jezus kwam om gevangenen vrij te zetten en in deze cursus leer je om de eerste stappen te zetten naar geestelijke vrijheid door bevrijding. Dat is iets wat Jezus aan ons allemaal wil geven.