Godly Sexuality

Ontdek Gods ontwerp voor seksualiteit en de uiting ervan

Zoals veel andere christenen bent u misschien ook op zoek naar antwoorden op de sterke meningen die de wereldse kijk op seksualiteit heeft. Wat is het christelijke kader dat de kerk als het Lichaam van Christus zou moeten handhaven en dat we ook zouden moeten toepassen op ons eigen leven en dat van onze kinderen?

Seksualiteit en de uitingen ervan vormen een integraal onderdeel van hoe God de schepping ontworpen heeft. Het is bedoeld om vreugde, zegen en leven te geven. Maar in een wereld waar normen verschuiven, is er veel verwarring over dit belangrijke onderwerp en deze cursus heeft dan ook als doel om duidelijkheid te scheppen vanuit het traditionele christelijke perspectief van de Bijbel.

Deze cursus wil kijken naar het fundament voor seksualiteit zoals God het bedoeld heeft. We gaan in op het belang en de betekenis van het Bijbelse verbond van het huwelijk en de kracht van grenzen. Tevens zullen we uitleggen hoe het komt dat seksuele uitingen buiten het huwelijk zondig zijn en consequenties heeft voor ons eigen leven alsook voor allen waarmee we verbonden zijn.

Het goede nieuws is dat beschadigde seksualiteit hersteld kan worden tot Gods goede orde en daarom zullen we in de cursus ook spreken over hoe we door Jezus Christus vergeving kunnen vinden die ons vrijmaakt van gebondenheid alsook reiniging van seksuele zonden. Daarnaast zullen we leren hoe we in reinheid kunnen wandelen.